Vreugde & Vermaak anno 2009

Beste bewoners ,sponsors en symphatisanten,

Wij heten u van harte welkom op onze website die in februari 2010 zijn eerste kaarsje mag uitblazen.
Via deze moderne technieken hopen we de grote menigte te bereiken met informatie betreffende onze geplande activiteiten. We hopen dat u via deze weg sneller en beter op de hoogte zult zijn dan ooit te voren.


Reuzestoet + Rommelmarkt + Het gebroed 20 en 21 september

21/9 voorstelling “Het Gebroed” in de Tuinwijk
Op zondag 21/9, de dag na de Reuzenstoet, zal Madam Fortuna, Werkplaats voor Kunsten, voorstelling “Het Gebroed” brengen in onze Tuinwijk, gevolgd door een buffet op het basketbalplein.
Het is een samenwerking met onze wijkvereniging , maar de organisatie ligt volledig in hun handen. Wij zorgen mee voor de omkadering . 
Alle informatie vindt U terug op website www.madamfortuna.be , waar U ook kan inschrijven voor de voorstelling en/of het buffet.
De voorstelling zal doorgaan op drie verschillende plaatsen, alvast in een garage en in de turnzaal.
Madam Fortuna is nog op zoek naar een derde locatie. Indien wijkbewoners onder jullie geïnteresseerd zijn om het derde deel te laten plaatsvinden in je living, kelder, garage, zolder, tuin , etc. , kun je dat melden per mail aan info@madamfortuna.be, of telefonisch (03/2350552). Contactpersonen zijn Hans Haverhals en Ruth Bruyneel. Per locatie zijn er 20 toeschouwers.
Succes !

Moeder van de Wijk 2014

Zaterdag 30 augustus 2014 werd voor de 65 ste maal de Moeder van de Wijk verkiezing gehouden in de Tuinwijk Borgerhout.
De gelukkige dit jaar is Mevr. Marife Fredeus -Salalila , Weerstandlaan, 14 Zij kreeg haar moederlint overhandigd door de vorige moeder Ann Elaut - Vermeiren, en ook de bijhorende bloemen en cadeau vanwege het bestuur van Vreugde & Vermaak.
Vanwege het district Borgerhout, vertegenwoordigd door Mevr. Zohra Othman kreeg zij de vrouwelijke reuzin cadeau.
Nen dikke proficiat aan zowel de aftredende moeder als een de kersverse moeder van de Wijk. 

Hondenweide

Blijkbaar bestaat er bij sommigen , m.b.t. de hondenloopzone , ook een misverstand , welke ik toch even uit de wereld wil helpen. Deze weide kwam er niet op initiatief van onze Buurtvereniging en wij waren ook geen vragende partij. Moest dit een idee van ons geweest zijn, hadden wij, zoals gewoonlijk, ook hierover eerst een buurtenquête gehouden. In de oorspronkelijke planning was trouwens geen sprake van zulke weide . over die plannen m.b.t. de heraanleg van de speeltuin e...n omgeving, had het Districtsbestuur dan hoorzittingen gehouden in Mariagaarde en deze werden bijgewoond door massaal veel Tuinwijkbewoners. Uit die verschillende groepen kwam blijkbaar van vele mensen de vraag om een hondenloopzone toe te voegen, dit om o.a. te vermijden dat de speeltuin en de groene omgeving op korte tijd zou vergeven zijn van uitwerpselen. Dat deze weide er nu ineens stond, was voor iedereen een verrassing, zelfs blijkbaar voor de dienst Stadsontwikkeling die in snelheid gepakt werd door de aannemer en daardoor geen kans gezien had om de bewoners op voorhand te verwittigen. Als die weide er toch moest komen, kon deze inderdaad, ook volgens onze mening, beter geplaatst geweest zijn tegen de straatkant, zodat er van daar ook meer sociale controle zou geweest zijn, zeker in functie van overlast in de omgeving van de speeltuin

Geluidsmuur Tuinwijk Borgerhout

Beste Tuinwijkbewoners ,

Graag willen we volgende belangrijke informatie met jullie delen.

De stad heeft in haar meerjarenplan geld opzijgezet om geluidsschermen te financieren tijdens deze legislatuur. Ze spreekt regelmatig met het Vlaams gewest over de prioriteiten binnen Antwerpen en over het delen van de kosten. Het district had in de vorige legislatuur ook geld voorzien en we hopen uiteraard dat ze nog steeds willen bijdragen aan de nieuwe geluidsmuur.
Naar de informatie die we deze week tijdens een onderhoud met Nabilla Ait Daoud schepen bevoegd voor jeugd, leefmilieu, kinderopvang en dierenwelzijn hebben gekregen, zijn het plaatsen van nieuwe geluidsschermen voorzien tussen 2015 en 2016.
Zo hopen ook wij V&V dat iedereen terug van z’n rust kan genieten in z’n tuintje.
Mag zoveel mogelijk gedeeld worden ........
Vreugde & Vermaak

Wees aandachtig " INBRAAKPREVENTIE"

Op zondagavond 22 december, rond 20u 's avonds, hebben drie mannen het raam geforceerd van een gelijkvloers appartement in de Jagersstraat. Alerte buren hadden de inbraakpoging opgemerkt en sloegen alarm. De drie mannen liepen naar hun auto die wat verder in de straat geparkeerd stond en ze zijn spoorloos verdwenen.
Geef de woning een bewoonde indruk, vermijd tekenen van afwezigheid zoals:
Een openstaande garagedeur zonder wagen in de garage.
Neergelaten rolluiken overdag evenals volstrekt duistere woningen s'avonds.
Briefjes op de deur met de vermelding: "afwezig tot ...".
Een volgepropte brievenbus.
Laat bij afwezigheid de radio spelen. Ook kunt u overdag wat goedkoop speelgoed achterlaten in de tuin of een oude fiets tegen de gevel plaatsen. Blijf op het antwoordapparaat vaag omtrent de reden van uw afwezigheid.
Een bewoonde indruk kan ook geschapen worden door het gebruik van verlichting. Hier moet ervoor gezorgd worden dat men een wisselend verlichtingsbeeld creëert dat zoveel mogelijk overeenstemt met de normale gang van zaken. Met andere woorden, vermijd dat er midden in de nacht licht brandt in de keuken of in de hall. Om dit te realiseren kan er nuttig gebruik gemaakt worden van tijdschakelaars wat toelaat het aan- en uitgaan vooraf te programmeren.

Als je denkt dat je iets verdachts opmerkt  bel dan 0800/12312 = Politie Antwerpen voor niet-dringende meldingen. Voor dringende politiehulp: bel de 101.
De meeste inbrekers zijn actief bij afwezigheid van de bewoner(s). Dit is een belangrijke vaststelling omdat dit het belang onderstreept om sluitsystemen te gebruiken die ook van buitenaf bedienbaar zijn, zeker voor wat de deur betreft langs waar men gewoonlijk het gebouw verlaat.
Het risico op inbraak is even hoog in de namiddag als in het tweede deel van de nacht. Vaak echter vergeet men juist tijdens de dag de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen.
Meestal komt de inbreker langs de achterzijde van de woning. Deze manier van werken biedt hem niet alleen meer discretie, maar vaak is de beveiliging hier ook het zwakst.
Het is eerder uitzonderlijk dat een confrontatie tussen de inbreker en de bewoner plaatsvindt. Inderdaad, heel wat daders werken in een voor hen bekende omgeving en zij hebben er weinig belang bij een confrontatie uit te lokken zodat ze herkend of goed beschreven kunnen worden.