Vreugde & Vermaak anno 2009

Beste bewoners ,sponsors en symphatisanten,

Wij heten u van harte welkom op onze website die in februari 2010 zijn eerste kaarsje mag uitblazen.
Via deze moderne technieken hopen we de grote menigte te bereiken met informatie betreffende onze geplande activiteiten. We hopen dat u via deze weg sneller en beter op de hoogte zult zijn dan ooit te voren.


Geluidsmuur Tuinwijk Borgerhout

Update stand van zaken dossier geluidsschermen Tuinwijk Borgerhout. 
We hebben vorige week naar het stadsbestuur toe de vraag gesteld of er nog nieuwe elementen waren bijgekomen.
Uiteraard blijven we dit op de voet opvolgen.

Onderaan vindt u het antwoord.
Reacties zijn altijd welkom.

Geachte heer Charlé,
Beste Alex,

Bedankt voor uw mail. Als bevoegde schepen voor leefmilieu bezorg ik u graag een antwoord.

Wij zijn ons zeker bewust van de geluidsproblematiek ter hoogte van de Tuinwijk en de verouderde geluidsschermen. Aangezien het plaatsen van geluidsschermen langs gewestwegen geen stedelijk bevoegdheid is voeren wij momenteel gesprekken met het kabinet van de huidige bevoegde minister Ben Weyts. We bepleiten het plaatsen van zoveel mogelijk geluidsschermen (waar nuttig en haalbaar) in de stad in het algemeen. We hebben echter ook de problematiek van de Tuinwijk specifiek vermeld. Wij hopen dan ook dat er een oplossing komt. Wij hebben bovendien, voor de eerste keer in de geschiedenis, op de stedelijk begroting budget voorzien om via cofinanciering in samenwerking met de Vlaamse overheid geluidsschermen te plaatsen. Desgevallend zijn wij dus bereid een deel van de kosten voor onze rekening te nemen. Het bedrag dat de stad zou moeten leveren maakt deel uit van de gesprekken die we voeren met de Vlaamse overheid.

Dat is de voorlopige stand van zaken, maar wij hopen dat er op relatief korte termijn vooruitgang geboekt kan worden in het dossier.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groeten

Nabilla Ait Daoud
Schepen voor Jeugd, Leefmilieu, Kinderopvang en Dierenwelzijn
Grote Markt 9 I 2000 Antwerpen

Reuzestoet + Rommelmarkt + Het gebroed 20 en 21 september

21/9 voorstelling “Het Gebroed” in de Tuinwijk
Op zondag 21/9, de dag na de Reuzenstoet, zal Madam Fortuna, Werkplaats voor Kunsten, voorstelling “Het Gebroed” brengen in onze Tuinwijk, gevolgd door een buffet op het basketbalplein.
Het is een samenwerking met onze wijkvereniging , maar de organisatie ligt volledig in hun handen. Wij zorgen mee voor de omkadering . 
Alle informatie vindt U terug op website www.madamfortuna.be , waar U ook kan inschrijven voor de voorstelling en/of het buffet.
De voorstelling zal doorgaan op drie verschillende plaatsen, alvast in een garage en in de turnzaal.
Madam Fortuna is nog op zoek naar een derde locatie. Indien wijkbewoners onder jullie geïnteresseerd zijn om het derde deel te laten plaatsvinden in je living, kelder, garage, zolder, tuin , etc. , kun je dat melden per mail aan info@madamfortuna.be, of telefonisch (03/2350552). Contactpersonen zijn Hans Haverhals en Ruth Bruyneel. Per locatie zijn er 20 toeschouwers.
Succes !

Moeder van de Wijk 2014

Zaterdag 30 augustus 2014 werd voor de 65 ste maal de Moeder van de Wijk verkiezing gehouden in de Tuinwijk Borgerhout.
De gelukkige dit jaar is Mevr. Marife Fredeus -Salalila , Weerstandlaan, 14 Zij kreeg haar moederlint overhandigd door de vorige moeder Ann Elaut - Vermeiren, en ook de bijhorende bloemen en cadeau vanwege het bestuur van Vreugde & Vermaak.
Vanwege het district Borgerhout, vertegenwoordigd door Mevr. Zohra Othman kreeg zij de vrouwelijke reuzin cadeau.
Nen dikke proficiat aan zowel de aftredende moeder als een de kersverse moeder van de Wijk. 

Hondenweide

Blijkbaar bestaat er bij sommigen , m.b.t. de hondenloopzone , ook een misverstand , welke ik toch even uit de wereld wil helpen. Deze weide kwam er niet op initiatief van onze Buurtvereniging en wij waren ook geen vragende partij. Moest dit een idee van ons geweest zijn, hadden wij, zoals gewoonlijk, ook hierover eerst een buurtenquête gehouden. In de oorspronkelijke planning was trouwens geen sprake van zulke weide . over die plannen m.b.t. de heraanleg van de speeltuin e...n omgeving, had het Districtsbestuur dan hoorzittingen gehouden in Mariagaarde en deze werden bijgewoond door massaal veel Tuinwijkbewoners. Uit die verschillende groepen kwam blijkbaar van vele mensen de vraag om een hondenloopzone toe te voegen, dit om o.a. te vermijden dat de speeltuin en de groene omgeving op korte tijd zou vergeven zijn van uitwerpselen. Dat deze weide er nu ineens stond, was voor iedereen een verrassing, zelfs blijkbaar voor de dienst Stadsontwikkeling die in snelheid gepakt werd door de aannemer en daardoor geen kans gezien had om de bewoners op voorhand te verwittigen. Als die weide er toch moest komen, kon deze inderdaad, ook volgens onze mening, beter geplaatst geweest zijn tegen de straatkant, zodat er van daar ook meer sociale controle zou geweest zijn, zeker in functie van overlast in de omgeving van de speeltuin

Geluidsmuur Tuinwijk Borgerhout

Beste Tuinwijkbewoners ,

Graag willen we volgende belangrijke informatie met jullie delen.

De stad heeft in haar meerjarenplan geld opzijgezet om geluidsschermen te financieren tijdens deze legislatuur. Ze spreekt regelmatig met het Vlaams gewest over de prioriteiten binnen Antwerpen en over het delen van de kosten. Het district had in de vorige legislatuur ook geld voorzien en we hopen uiteraard dat ze nog steeds willen bijdragen aan de nieuwe geluidsmuur.
Naar de informatie die we deze week tijdens een onderhoud met Nabilla Ait Daoud schepen bevoegd voor jeugd, leefmilieu, kinderopvang en dierenwelzijn hebben gekregen, zijn het plaatsen van nieuwe geluidsschermen voorzien tussen 2015 en 2016.
Zo hopen ook wij V&V dat iedereen terug van z’n rust kan genieten in z’n tuintje.
Mag zoveel mogelijk gedeeld worden ........
Vreugde & Vermaak