Vreugde & Vermaak anno 2009

Beste bewoners ,sponsors en symphatisanten,

Wij heten u van harte welkom op onze website die in februari 2010 zijn eerste kaarsje mag uitblazen.
Via deze moderne technieken hopen we de grote menigte te bereiken met informatie betreffende onze geplande activiteiten. We hopen dat u via deze weg sneller en beter op de hoogte zult zijn dan ooit te voren.


evenementenkalender 2015

V&V Tuinwijk Borgerhout

Evenementenkalender Vreugde & Vermaak 2015

Inschrijvingsformulieren zullen enkele weken voordien bezorgt worden aan de bewoners of symphatisanten die zich hebben opgegeven om ofwel via mail ofwel via flyer op de hoogte te worden gehouden. Ook zullen we bepaalde evenementen zichtbaar maken via de website of facebook.

Hebt u zich als Tuinwijkbewoner nog niet opgegeven doe dit dan nog snel. ( via tuinwijk@telenet.be ).

Evenementen met een * zijn enkel toegankelijk voor Tuinwijkbewoners .

26 April 2015   : Vanaf 10:30 uur tot 17:00 uur  Animatiezone voor jong en oud.
Marathon met als gastoptreden het alombekende duo van “Fair Play” ( vanaf 14:00 uur)

5 Juni 2015      : Begin 20:00 uur Kwisavond in Mariagaarde onder deskundige leiding van Frans Vandamme ( met inschrijvingsformulier)

6 Juni 2015      : Nostalgische Zoektocht in fantastisch groene omgevingen . Meer info volgt nog.

7 Juni 2015      :  ontbijt ( met inschrijvingsformulier) en voorrang tot bepaalde datum voor Tuinwijkbewoners)

*20 Juni 2015    : Fietstocht ( met inschrijvingsformulier) richting Hove

*29 Augustus 2015 : Kindernamiddag van 13:00 tot 16:00 ( met inschrijvingsformulier) programma volgt nog.

29 Augustus 2015 : Etentje vanaf 17:30 uur tot 19:30 uur Concept van 2014 bijv. kip of rib aan zeer democratische prijzen voor de TW-bewoners ( met inschrijvingsformulier) Niet TW-bewoners betalen de prijs zonder de Tuinwijk-korting.

29 Augustus 2015 :  Moeder Van de Wijkverkiezing van 20:00 uur tot 20:30 uur ( met inschrijvingsformulier)

29 Augustus 2015 : Vanaf 20:45 uur tot 01:00 uur Uitslag zoektocht met daaropvolgend een knalparty met DJ

19 September 2015 : Reuzenstoet vanaf 13:00 uur

Andere evenementen moeten nog besproken worden : verdere info volgt nog .

 

Alle evenementen zijn onderhevig aan wijzigingen dewelke tijdig zullen vermeld worden …

Geluidsmuur Tuinwijk Borgerhout

Update stand van zaken dossier geluidsschermen Tuinwijk Borgerhout. 
We hebben vorige week naar het stadsbestuur toe de vraag gesteld of er nog nieuwe elementen waren bijgekomen.
Uiteraard blijven we dit op de voet opvolgen.

Onderaan vindt u het antwoord.
Reacties zijn altijd welkom.

Geachte heer Charlé,
Beste Alex,

Bedankt voor uw mail. Als bevoegde schepen voor leefmilieu bezorg ik u graag een antwoord.

Wij zijn ons zeker bewust van de geluidsproblematiek ter hoogte van de Tuinwijk en de verouderde geluidsschermen. Aangezien het plaatsen van geluidsschermen langs gewestwegen geen stedelijk bevoegdheid is voeren wij momenteel gesprekken met het kabinet van de huidige bevoegde minister Ben Weyts. We bepleiten het plaatsen van zoveel mogelijk geluidsschermen (waar nuttig en haalbaar) in de stad in het algemeen. We hebben echter ook de problematiek van de Tuinwijk specifiek vermeld. Wij hopen dan ook dat er een oplossing komt. Wij hebben bovendien, voor de eerste keer in de geschiedenis, op de stedelijk begroting budget voorzien om via cofinanciering in samenwerking met de Vlaamse overheid geluidsschermen te plaatsen. Desgevallend zijn wij dus bereid een deel van de kosten voor onze rekening te nemen. Het bedrag dat de stad zou moeten leveren maakt deel uit van de gesprekken die we voeren met de Vlaamse overheid.

Dat is de voorlopige stand van zaken, maar wij hopen dat er op relatief korte termijn vooruitgang geboekt kan worden in het dossier.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groeten

Nabilla Ait Daoud
Schepen voor Jeugd, Leefmilieu, Kinderopvang en Dierenwelzijn
Grote Markt 9 I 2000 Antwerpen